Waterdichte Horloges

Privacyverklaring

Algemeen
Uw Store is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hieronder vallen alle websites die Uw Store beheert.

Contactgegevens

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij

Uw Store verwerkt uw persoonsgegevens zodra u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Wij verwerken de onderstaande persoonsgegevens:

 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag op de verschillende websites van Uw Store
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bij gebruik van webshops: adresgegevens en bankgegevens

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw Store verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Uw Store analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Uw Store volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Uw Store gebruikt uw gegevens voor het beheren van onze eigen financiële administratie.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen niet controleren of een bezoeker jonger of ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om de online activiteiten van hun kinderen te controleren, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over bijvoorbeeld uw zoon of dochter, neem dan contact met ons op via [email protected], zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

4. De duur van het opslaan van persoonsgegevens

De duur van het opslaan van persoonsgegevens door Uw Store hangt af van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, of zolang er een geldige reden is om uw persoonsgegevens te bewaren. Bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of om onze overeenkomsten ten uitvoer te leggen. Uw Store bewaart persoonsgegevens zo lang dat nodig is.

Indien u ons wilt verzoeken uw registratiegegevens niet meer te gebruiken om u diensten te verlenen, kunt u contact met ons opnemen op [email protected].

5. Delen van persoonsgegevens met andere partijen

Andere partijen
Er is verder een aantal vertrouwde andere partijen met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen.

 • Wetshandhaving of overheidsdiensten, wanneer deze een juridische procedure hebben gevolgd om ons te vragen de informatie openbaar te maken.
 • Externe leveranciers van diensten aan Uw Store, zoals data-verwerkingsleveranciers. Web analytics tools, zoals Google.
 • Sociale netwerken. Uw Store zal u in bepaalde situaties sociale plug-ins bieden van diverse sociale netwerken. Indien u ervoor kiest te communiceren met een sociaal netwerk, zoals Facebook of Twitter (bijvoorbeeld bij het aanmaken van een account), worden uw activiteiten op onze website of via onze apps ook op dat sociale netwerk beschikbaar gemaakt. Indien u bent aangemeld bij een van deze sociale netwerken tijdens uw bezoek aan een van onze websites of apps, of via een van de sociale plug-ins communiceert, kan het sociale netwerk op basis van uw privacy-instellingen deze gegevens toevoegen aan uw bijbehorende profiel op dit netwerk. Indien u dit soort delen van uw gegevens wenst te voorkomen, meldt u zich dan af op uw sociale netwerk voordat u de websites van Uw Store bezoekt of gebruikt. Ook kunt u indien mogelijk de privacy-instellingen wijzigen. Lees het privacybeleid van deze sociale netwerken voor uitgebreide gegevens over het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens, welke rechten u heeft en hoe u geschikte privacy-instellingen op uw behoeften kunt afstemmen.

Overige redenen tot delen van persoonsgegevens aan andere partijen

 • Als onderdeel van een verkoop van een Uw Store-merk aan een ander bedrijf.
 • Om de rechten en eigendommen van Uw Store te beschermen en te verdedigen (waaronder het toezien op de naleving van onze voorwaarden).
 • Wanneer vereist door de wetgeving en/of overheidsinstanties.

6. Cookies en of vergelijkbare technieken

Uw Store gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Uw Store gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7. Uw persoonsgegevens bekijken, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uw Store en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.

8. De websites waar wij naar verwijzen.

Middels links verwijzen wij op de websites van Uw Store naar andere websites. Uw Store is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die sites met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.

9. Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens

Uw Store neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Wijzigingen
Uw Store behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Check daarom regelmatig de Privacyverklaring voor het privacybeleid van Uw Store. Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 19-05-2020